Regelverk elsikkerhet

Oversikt over lover og forskrifter innen elsikkerhet.

Publisert 05.11.2010 - 12:44 | Oppdatert 03.07.2013 - 10:43

Lover

Forskrifter


Regulations translated to English

 

DSBs oppslagsverk

DSBs oppslagsverk gir deg tilgang til lover, forskrifter og veiledninger innen DSBs forvaltningsområde.

>> DSBs oppslagsverk

 

Verktøy og hjelpemidler

Rapportering

Nyhetsbladet Elsikkerhet

DLE-portalenFor privatpersoner

Flyttbare varmeovner

Flyttbare varmeovner er i utgangspunktet beregnet for bruk uten tilsyn, men etter flere rapporter til DSB og oppslag i media om hendelser med slike produkter har DSB valgt å oppfordre til at bruk av slike produkter skjer under tilsyn slik at man kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skulle være ute.

Se alle