Regelverk elsikkerhet

Oversikt over lover og forskrifter innen elsikkerhet.

Publisert 05.11.2010 - 12:44 | Oppdatert 03.07.2013 - 10:43

Lover

Forskrifter


Regulations translated to English

 

DSBs oppslagsverk

DSBs oppslagsverk gir deg tilgang til lover, forskrifter og veiledninger innen DSBs forvaltningsområde.

>> DSBs oppslagsverk

 

Verktøy og hjelpemidler

Rapportering

Nyhetsbladet Elsikkerhet

DLE-portalenFor privatpersoner

Elektrisitet i bustader

Gjennomsnittsforbruket av elektrisk energi per bustad er på om lag 22 000 kWh. Det finst om lag 1,7 million bustader i Noreg, og eit stort tal andre bygningar som hytter, brakker osv.

Se alle